Ξενοδοχεία

1
Περιοχή Δρούσια, Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνο
2
Λεωφ. Ποσειδώνος, Πάφος
Τηλέφωνο
3
Λεωφ. Γεωργίου Νεοφύτου 5, Λεμεσός
Τηλέφωνο
6
Κανταράς 10, Πύλα
Τηλέφωνο